Kancelaria Prawna Gramatowscy
ul. Bitwy pod Płowcami 32
81-730 Sopot
tel. 58 550 75 23
e-mail: kancelaria@gramatowscy.pl
skype: kancelariagramatowscy
Witamy na stronach
Kancelarii Prawnej Gramatowscy Świadczymy kompleksowe usługi prawne.

Kancelarie Prawne Gramatowscy

Kancelaria Prawna Gramatowscy oferuje współpracę w zakresie obsługi prawnej. Kancelaria, dzięki współpracy adwokatów, radców prawnych, aplikantów, notariusza, rzecznika patentowego i doradcy z zakresu prawa zamówień publicznych oraz innych prawników, świadczy usługi z zakresu różnych dziedzin prawa. W prowadzonej działalności Kancelaria Prawna Gramatowscy koncentruje się przede wszystkim na obsłudze podmiotów gospodarczych innowacyjnych technologii, w tym spółek prawa handlowego z uwzględnieniem stosunków prawnych z udziałem instytucji finansowych. Wykorzystanie doświadczenia zespołu prawników umożliwia kompleksową obsługę prawną o szerokim zakresie specjalizacji, na każdym etapie funkcjonowania przedsiębiorstwa, od momentu jego tworzenia, poprzez organizację i stałe funkcjonowanie. Celem nadrzędnym Kancelarii jest tworzenie rozwiązań dopasowanych do nowoczesnego obrotu gospodarczego, skupionego wokół prawa nowych technologii, prawa własności intelektualnej, wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, prawa autorskiego i własności przemysłowej rozwoju i handlu międzynarodowego oraz odnawialnych źródeł energii.

Dziedziny prawa

Prawo karne i karne skarbowe
 • obrona
 • reprezentacja pokrzywdzonego przed organem administracji państwowej
 • środki odwoławcze w zakresie spraw skarbowych
Prawo cywilne
 • Rodzinne i opiekuńcze - rozwód, rozdzielność majątkowa, alimenty
 • Umowy cywilnoprawne - tworzenie, negocjacje, realizacje, wykonanie
 • Zobowiązania - niewykonanie, nienależyte wykonanie
Prawo cywilne c.d.:
 • odszkodowania i zadośćuczynienia
 • windykacja należności- wniosek o egzekucji należności, pozew przeciwegzekucyjny
 • spadkowe- testament, stwierdzenie nabycia spadku, podział spadku
 • rodzinne i opiekuńcze- rozwód, rozdzielność majątkowa, alimenty
Prawo handlowe
 • zakładanie spółek
 • przekształcanie i likwidacja
 • odpowiedzialność cywilna i karna członków zarządu
 • przygotowywanie aktów wewnętrznych
 • kompleksowe doradztwo w zakresie działalności
Prawo administracyjne
 • postępowanie przed organami administracji
 • reprezentacja przed sądami administracyjnymi
 • obsługa działalności koncesjonowanej
 • reprezentacja stationes fisci
Kancelaria Prawna CONSULTOR
ul. Bitwy pod Płowcami 32/1
81-730 SOPOT
sopot.gramatowscy.pl | suwalki.gramatowscy.pl | starogard.gramatowscy.pl